INFORMARE TURISTICĂ

CURTEA DOMNEASCĂ

Curtea Domnească din Târgoviște constituie practic un ansamblu ce cuprinde nu mai puţin de 13 monumente istorice, mărturii din diferitele etape de construcţie, refaceri şi transformări constatate pe parcursul a peste şase secole.
Într-o primă etapă de construcţie (sf. sec. XIV – înc. sec. XV), aici a existat o casă domnească, refăcută de Mihai I, fiul și asociatul la domnie al lui Mircea cel Bătrân. O a doua etapă notabilă în evoluția ansamblului poate fi stabilită la mijlocul veacului al XV-lea, când a fost ridicat Turnul Chindiei (probabil în vremea lui Vlad Țepeș), noile construcții incluzând o a doua casă domnească, o nouă curtină, un turn construit în colțul nordic al incintei și, în afară, un mare șanț de apărare.
Secolul al XVI-lea a însemnat o epocă de avânt în dezvoltarea orașului, importanța sa crescând simțitor. La începutul secolului a fost reparată Biserica domnească mică, datând de la jumătatea veacului anterior, plasată inițial în afara zidurilor, astăzi în extremitatea sud-estică a ansamblului. Ctitorită, după tradiţie, de o anume doamnă Sultana, biserica cu hramul Cuvioasei Paraschiva (Sf. Vineri) păstrează, pe fațada sudică, o inscripție slavonă din data de 13 iulie 1517, care-i pomenește pe Manea Cluceru și pe soția sa, Vlădaia.
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea se înregistrează o a treia fază de construcţie, când Petru Cercel a dat Curții domnești o nouă înfățișare, ridicând aici „un palat mic, dar frumos şi măreț” (Jacques Bongard), cu „frumoase şi nobile odăi” (Francisco Sivori). Alături a construit Biserica mare domnească, iar de jur împrejur a modificat traseul zidurilor de incintă, edificând totodată şi un turn de acces.
Către sfârșitul secolului curtea domnească este ocupată şi apoi incendiată de turci în timpul luptelor cu Mihai Viteazul (toamna anului 1595). Capitala s-a refăcut însă relativ repede, curtea domnească cunoscând o nouă înflorire în vremea lui Matei Basarab (1633-1654). În această a patra etapă s-a realizat refacerea şi amplificarea caselor domnești, dublarea zidului de incintă şi construcția băii turcești. La 1656 Bălașa Doamna, soția lui Constantin Șerban Cârnul a ridicat pe latura de răsărit a curții o clădire destinată inițial adăpostirii celor săraci și bolnavi, clădire existentă și astăzi.
A cincea etapă în existența Curții domnești este consemnată la sfârșitul veacului al XVII-lea, odată cu reconstrucția din timpul lui Constantin Brâncoveanu. După această perioadă curtea de la Târgoviște a intrat într-un lung proces de decădere. Astăzi, după etape succesive de restaurări, Curtea Domnească rămâne cel mai important ansamblu de monumente istorice din Târgoviște, atrăgând mii de turiști în fiecare an.

ÎMPREJURIMI
 
Mănăstirea Dealu

Este cea mai importantă ctitorie (1499-1501) a domnului Radu cel Mare, situată la aproximativ 4 km nord de
Târgoviște, pe teritoriul satului Viforâta.
Din vechiul ansamblu s-a păstrat doar biserica (1499-1501), unul dintre cele mai desăvârșite monumente de arhitectură veche românească. Este în prezent o mănăstire de maici, având hramul Sf. Nicolae la biserica mare și Acoperământul Maicii Domnului la paraclis. La interior sunt mormintele mai multor domni, printre care Radu cel Mare, Pătrașcu cel Bun și Mihai Viteazul.
După toate probabilitățile aici a existat prima tiparniță din Țările Române. Între 1508 şi 1512 călugărul Macarie a tipărit aici un Liturghier, un Octoih și un Tetraevanghel.

Zimbrăria Neagra Bucșani

Este situată la 30 km de municipiul Târgoviște și 35 km față de municipiul Ploiești, fiind deschisă publicului pentru vizitare. În prezent există aici un efectiv de 32 de zimbri, care trăiesc pe 162 de hectare de pădure.
Zimbrul a dispărut de pe teritoriul actual al României în secolul al XIX-lea, atât datorită vânătorii în exces, cât și a scăderii drastice a fondului forestier.
Zimbrăria Neagra a luat ființă în anul 1983, cînd au fost aduși la Bucșani 18 zimbri din țară, dar și câteva exemplare din străinătate. O parte din zimbrii de aici au fost mutați la alte rezervații sau pregătiți pentru a fi reintroduși în păduri, în libertate.

Biserica din Doicești

Pe proprietățile sale din Doicești, voievodul Constantin Brâncoveanu (1688-1714) a construit, la 1706, o biserică din piatră, în stilul epocii și o casă domnească pentru a servi drept reședință fiului său cel mic, Matei. În jurul casei domnești se află zidul de incintă, din piatră de râu încastrată în casete de cărămidă. Din casa domnească n-a mai rămas nimic, însă biserica e în stare relativ bună.
Ridicat pe un plan de navă dreptunghiulară și boltit cu două calote semicilindrice, corpul bisericii impresionează prin frumusețea pridvorului cu coloane unite de arcade trilobate. La fel de interesante sunt picturile exterioare și frescele de la interior.
Biserica se găsește la cca 10 km nord-vest de Târgoviște și este accesibilă cu mijloacele de transport în comun.

Biserica Gorgota

Edificiul a fost ridicat în jur de 1554-1557, pe vremea domniei lui Pătrașcu cel Bun, după modelul mănăstirii Dealu.
Dintre hrisoavele mai târzii care ne-au rămas, unul este cel din 7 iulie 1594, prin care Mihai Viteazul, fiul lui Pătrașcu, întărește mănăstirii moșia din jur.
După cum rezultă dintr-o catagrafie din anul 1847, zugrăveala, deși nouă, era „pe alocuri stricată și cojită”, iar biserica nu avea bolți, ci un „tavan de lemn, vopsit peste tot”.
În anul 1967 au fost inițiate o serie de lucrări de salvare, al căror scop a fost, în primul rând, consolidarea zidurilor bisericii și acoperirea sa cu un înveliș de șiță.
Lăcașul nu mai funcționează ca mănăstire din anul 1750, când o ceată de tătari i-a ucis pe călugări și a dat foc așezământului.

Calendarul evenimentelor
Târgul de Mărţişor (februarie-martie)
Tudoriţa sau Paştele cailor (martie)
Sărbătorile Pascale (aprilie-mai)
Concursul şcolar Art4U (mai)
Festivalul Internaţional de Interpretare Instrumentală W.A. Mozart (mai)
Festivalul Păpuşilor Vii (mai-iunie)
Atacul de Noapte (iunie)
Festivalul Cultura Urbană (iunie)
Festivalul BABEL
Bienala „Gheorghe Petraşcu”
Festivalul internaţional de Folclor (septembrie)
Târgul Meşterilor Populari (septembrie)
Zilele Cetăţii Târgovişte (septembrie)
Crizantema de Aur (octombrie)
Festivalul-concurs naţional de literatură „Moştenirea Văcăreştilor” (octombrie-noiembrie)

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, București
Tel: 037 211 1409
e-mail: info@mdrap.ro

Centrul de Informare Turistică Târgovişte

Str. Revoluţiei nr. 1-3, Târgovişte, jud. Dâmbovița, cod postal 130011
Tel:  0245 611 222; 0245 217 951
e-mail: infoturistictgv@yahoo.com

STRUCTURI DE CAZARE

Hotel Tolea

Categorie: 4 stele

Capacitate: 14 camere, 26 de locuri de cazare

Adresa: Str. Liniștii nr. 28-30, 130073 Târgoviște, România

Telefon: 0245 222 225

Fax: 0245 222 226

Hotel Dâmbovița

Categorie: 3 stele

Capacitate: 88 de camere, 166 de locuri de cazare

Adresa: B-dul Libertății nr. 1, 130009 Târgoviște, România

Telefon: 0245 213 370

Fax: 0245 213 374

Hotel King

Categorie: 3 stele

Capacitate: 34 de camere, 66 de locuri de cazare

Adresa: B-dul Carol I nr. 7, 130024 Târgoviște, România

Telefon: 0245 612 659

Fax: 0245 206 345

Website: www.hotel-king.ro

Hotel Nova

Categorie: 3 stele

Capacitate: 20 de camere, 40 de locuri de cazare

Adresa: Str. Arsenalului nr. 14, 130021 Târgoviște, România

Telefon: 0245 212 184 ; 0245 212 185

Fax: 0245 211 143

E-mail: office@novahotel.ro ; rezervari@novahotel.ro

Website: www.novahotel.ro

Pensiunea turistică „Casa Domnească”

Categorie: 3 stele

Capacitate: 9 camere, 23 de locuri de cazare

Adresa: Str. Arsenalului nr. 2, 130021 Târgoviște, România

Telefon: 0245 613 173

E-mail: contact@casadomneascatargoviste.ro

Website: www.casadomneascatargoviste.ro

Pensiunea turistică „Eden”

Categorie: 3 stele

Capacitate: 7 camere, 14 de locuri de cazare

Adresa: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, 130015 Târgoviște, România

Telefon: 0724 257 088, 0345 566 388

Camere de închiriat „Crista”

Categorie: 3 stele

Capacitate: 8 camere, 13 de locuri de cazare

Adresa: Str. Dr. Marinoiu nr. 4, 130037 Târgoviște, România

Telefon: 0736 643 269

E-mail: ioanamoiceanu@yahoo.com

Hotel Dracula

Categorie: 3 stele

Capacitate: 25 de camere, 48 de locuri de cazare

Adresa: B-dul Libertății nr. 7, 130009 Târgoviște, România

Telefon: 0245 615 658, 0245 620 926

Fax: 0245 615 658

Hotel Valahia

Categorie: 2 stele

Capacitate: 105 camere, 202 locuri de cazare

Adresa: B-dul Libertății nr. 7, 130009 Târgoviște, România

Telefon: 0245 634 491

Hostel AFC

Categorie: 2 stele

Capacitate: 10 camere, 22 de locuri de cazare

Adresa: B-dul Unirii nr. 2, 130009 Târgoviște, România

Telefon: 0245 214 420

Fax: 0245 214 420

Pensiunea turistică „Chindia”

Categorie: 2 stele

Capacitate: 8 camere, 15 locuri de cazare

Adresa: Calea Domnească nr. 230, 130016 Târgoviște, România

Telefon: 0245 620 013

Pensiunea turistică „Club As”

Categorie: 2 stele

Capacitate: 9 camere, 19 locuri de cazare

Adresa: Str. Arsenalului nr. 13, 130021 Târgoviște, România

Telefon: 0245 613 208 ; 0723 682 813

Pensiunea turistică „Paltinu”

Categorie: 2 stele

Capacitate: 12 camere, 23 de locuri de cazare

Adresa: Calea Câmpulung nr. 88, 130072 Târgoviște, România

Telefon: 0723 266 774 ; 0766 317 169 ; 0766 618 980

Fax: 034 814 098

E-mail: office@pensiuneapaltinu.ro

Website: www.pensiuneapaltinu.ro

Pensiunea turistică „Floare”

Categorie: 2 stele

Capacitate: 6 camere, 12 locuri de cazare

Adresa: Calea Câmpulung nr. 133G, 130098 Târgoviște, România

Telefon: 0245 214 420 ; 0726 344 748

Fax: 0245 214 420

Camere de închiriat „Constantino”

Categorie: 2 stele

Capacitate: 2 camere, 4 locuri de cazare

Adresa: Str. Cetatea Albă (B-dul Eroilor) nr. 20 A, 130114 Târgoviște, România

Telefon: 0723 955 583

Pensiunea turistică „Dava”

Categorie: 1 stea

Capacitate: 6 camere, 12 locuri de cazare

Adresa: Tudor Vladimirescu nr. 98, 130083 Târgoviște, România

Telefon: 0762 262 616 ; 0762 262 068

Fax: 0345 810 543

RESTAURANTE, PUB-URI, CAFENELE, CLUBURI

Marea majoritate a celor mai căutate restaurante din Târgoviște ocupă zona Centrului Vechi, care conservă, prin arhitectura deosebită și prin aspectul tramei stradale, o frântură a vechii urbe. Edificiul impunător al Primăriei, vechea biserică a Târgului, Poșta sau, ceva mai departe, casa unde s-a născut poetul Grigore Alexandrescu, sunt doar câteva dintre clădirile notabile ce întregesc valoarea acestui ansamblu, înscris, de altfel, pe lista monumentelor istorice. Decorate modern, în stil de epocă, ori tematic, mai toate localurile din zonă – fie că e vorba de restaurante, pub-uri și cluburi, ceainării și cafenele, cofetării și gelaterii – oferă o ambianță caldă, primitoare și meniuri tradiționale, dar și din bucătăria internațională. Aici, în Centrul Vechi, ne găsim în locul poate cel mai animat al Târgoviștei. Restaurante și bistrouri de bun gust și cu meniuri rafinate vom găsi și de-a lungul Căii Domnești – cea mai veche arteră a orașului, amintită încă din veacul al XVII-lea. O altă zonă cu localuri selecte, remarcabile prin ambianța de epocă și arhitectura bine conservată a caselor, o constituie partea de început a bulevardului Carol I (la nr. 3, 7 și 23) dar și partea adiacentă (str. Arsenalului). În fine, unul dintre cele mai vechi cluburi din Târgoviște, destinat iubitorilor de muzică bună (în special rock), unde veți putea cunoaște o parte a boemei intelectuale și artistice a orașului, și care găzduiește lunar concerte ori spectacole de teatru sau de improvizație, cu participarea actorilor de la Teatrul „Tony Bulandra”, obișnuiți ai locului, se găsește la numai 15 minute de mers pe jos din centru, pe Bd. I.C. Brătianu, la nr. 3.
Principala zonă comercială, largă și pietonală, cunoscută sub denumirea generică „Mondial”, se află chiar vizavi de impozanta clădire a Prefecturii și Consiliului Județean. Rămânând în centru, tot parte a aceleiași zone comerciale pot fi considerate laturile de vest, respectiv estică a bulevardelor Libertății și Mircea cel Bătrân, continuată spre sud de bulevardul Independenței încă circa 2 km, până în zona Caraiman, precum și spre nord, în lungul străzii Revoluției (pe a cărei latură dreaptă, spre nord, se găsește și principala stație de taxi din centrul orașului). Vom găsi aici magazine de haine, de stofe, librării, patiserii, produse electronice ș.a.m.d., precum și principalele supermarketuri din oraș (zona 1 Mai).
La colțul ce marchează intersecția dintre bulevardele Independenței și Mircea cel Bătrân, vizavi de piața Tricolorului, se găsește una dintre cele mai mari și mai cunoscute librării din oraș, loc ce oferă noutăți editoriale din aproape toate domeniile, hărți la zi ale orașului, cărți și enciclopedii despre Târgoviște, produse de papetărie, gadgeturi și cadouri inedite.

RENT A CAR

Str.Calea Domneasca, Nr.334
Targoviste, jud Dambovita