Mihai Eminescu la Târgoviște

Mihai Eminescu poposește, în vara lui 1867, la Târgoviște, cu trupa de teatru a lui Iorgu Caragiale – așa cum lasă să se înțeleagă George Călinescu-, fiind actor, copist de texte, poet dramatic, dar și regizor.
Trupa a susținut spectacole la Grădina Pațacov aflată pe locul ocupat actualmenete de pavilionul central al întreprinderii de utilaj petrolier-UPET.
Asemenea contemporanilor săi, Ion Heliade-Rădulescu și Grigore Alexandrescu, este impresionat de „ruinurile” Curții Domnești, simțind cum „L-ale țării flamuri negre Cârlova oștirea cheamă”, iar „În prezent vrăjește umbre dint-al secolilor plan”. Făcând acest popas, Mihai Eminescu vizitează Mănăstirea Viforâta, fiind invitat și la vila din imediata apropiere a orașului și a cunoscutului, în epocă, ceasornicar Carol Toth.
Eminescu va face apoi, nu o dată, unele referiri la Târgoviște, acordând atenție și toponimului acestui oraș, considerând în „Timpul”, ceva mai târziu, că ține de „numiri slavone pentru că limba hieratică și de stat era[…] cea slavonă”, în Țările Românești medievale. (G.C.)
MIHAI EMINESCU