Mihai Viteazul și tratatul de la Mănăstirea Dealu din 1598

Un reper important în istoria Târgoviştei l-a reprezentat domnia lui Mihai Viteazul (1593-1601). Dupǎ victoria de la Cǎlugǎreni, din august 1595, şi dupǎ retragerea domnului prin Târgovişte în fața numǎrului copleşitor al invadatorilor, oraşul a fost ocupat de armata otomanǎ, având de suferit. Turcii şi-au concentrat eforturile spre întǎrirea fostei reşedințe domneşti, adǎugând fortificațiilor acesteia o palancǎ, construitǎ între 30 august şi 15 octombrie. Dupǎ înfrângerea turcilor la Târgovişte, în octombrie 1595, şi alungarea lor peste Dunǎre, Mihai Viteazul a condus țara din acest oraş, dupǎ cum dovedesc mai multe hrisoave domneşti date de aici.
Mihai vit
Distrugerea Bucureştiului va readuce scaunul domnesc la Târgovişte, hrisoavele lui Mihai fiind întocmite aici, iar tratatul de alianțǎ cu împǎratul habsburgic fiind încheiat la Mǎnǎstirea Dealu (9 mai 1598). În aceastǎ perioadǎ, cronicarul Balthazar Walther rezideazǎ în oraş, scriindu-şi pierduta lucrare despre faptele voievodului. Avantajatǎ de poziția geograficǎ, Târgoviştea a rǎmas principala reşedințǎ domneascǎ a Ţǎrii Româneşti pânǎ la 1626, cunoscând o perioadǎ de înflorire, marcatǎ de eforturile pentru înlǎturarea distrugerilor provocate de diferitele operațiuni militare şi de ocupația lui Gabriel Báthory, de la începutul anului 1611. (Sursa: Enciclopedia orașului Târgoviște)
Să ne cunoaștem istoria și să o respectăm!