DESCRIERE

Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești se află localizat în incinta Curții Domnești, mai exact pe latura de sud-est a complexului. Clădirea ce adăpostește astăzi muzeul a fost complet reconstruită între anii 2008-2010 după forma și pe temeliile unei clădiri mai vechi, ridicate la 1803 pentru a servi drept casă egumenului Dionisie Lupu al Mănăstirii Dealu.
Târgoviștea a fost locul apariției tiparului în Țările Române. Iubitor de cultură, domnul muntean Radu cel Mare (1495-1508), l-a chemat în țară pe Macarie ieromonahul, ce avea să tipărească aici, la Târgoviște, un Liturghier (1508), un Octoih (1510) și un Tetraevanghel (1512).
Ecou al acestei tradiții, muzeul ilustrează prin exponatele sale apariția și evoluția scrisului și a tiparului pe teritoriul românesc, până la primele publicații cu caracter regulat. Printre cele mai vechi manuscrise și tipărituri expuse în muzeu amintim Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, primul text românesc ce s-a păstrat și Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, valoroasă lucrare parenetică a literaturii noastre vechi.
De la jumătatea secolului al XVII-lea limba română a căpătat întâietate în tipărituri în dauna slavonei, atât în Ţara Românească (Pravila de la Govora) și în Moldova (Psaltirea în versuri a lui Dosoftei) cât și în Transilvania (Noul Testament de la Bălgrad). Către finele veacului amintit, la București, apare prima traducere integrală a Scripturii în limba română – Biblia lui Șerban Cantacuzino (1688).
La începuturile cărții laice stau tipăriturile realizate de Antim Ivireanu în secolul al XVIII-lea (Panoplia dogmatică, Alixăndria), apoi manuscrisele și tipăriturile lui Dimitrie Cantemir (Descrierea Moldovei), iar mai târziu gramaticile şi dicționarele editate de reprezentanții Școlii Ardelene.
O ultimă perioadă evocată în expoziție este cea a trecerii treptate de la alfabetul chirilic la cel latin, ilustrată prin ediții princeps ale scrierilor lui Negruzzi, Alecsandri şi Bolintineanu.
Colecțiile muzeului sunt completate cu ornamente tipografice, xilogravuri, inele sigilare, instrumente de scris, ferecături de carte, alături de o piesă foarte valoroasă, reprezentând o tiparniță de secol XVIII.


GALERIE

HARTA

CONTACT

Adresa: Târgovişte, Str. Calea Domnească nr.181, cod poştal 130008
Telefon: +40 245 613946
Fax: +40 245 612877
E-mail: contact@muzee-dambovitene.ro
Web: www.muzee-dambovitene.ro

 

PROGRAM DE VIZITARE

Luni: închis
Marţi – Duminică: Program de vară: 9.00 – 17.00
Program de iarnă: 8.00 – 16.00

Programul de iarnă este valabil din 1 noiembrie pană în 31 martie.
Casa de bilete se închide cu 30 de minute înaintea închiderii programului de vizitare.

TARIFE

Taxă de vizitare:
Întreg: 7 lei
Redus: 3.5 ron (elevi, studenţi, pensionari)
Taxă fotografii:
Amatori: 15 ron / ora / aparat
Profesionişti: 25 ron / ora / aparat
Taxă filmare:
Amatori: 40 ron / ora / aparat
Profesionişti: 750 ron / ora / aparat pentru spaţiile exterioare
Profesionişti: 1500 ron / ora / aparat pentru spaţiile interioare
Taxă pentru închirieri de spaţii:
120 ron / ora