Poșta veche – în lista monumentelor istorice

POSTA VECHE VAR FINALA
Este situată în municipiul Târgoviște, strada Doctor Marinoiu nr. 2. Edificiul se păstrează și este folosit și astăzi, în conservare excelentă, purtând în continuare denumirea „poșta veche”. Arhitectul Alexandru Clavel a reînviat în acest monument elemente de arhitectură muntenească din secolele XIV – XV. Casa se compune din parter, etaj şi subsol pe toatǎ întinderea, cu excepția zonei centrale, unde se gǎsesc ghişeele. Planul clǎdirii este în formǎ de L care leagǎ trei corpuri, separate la nivelul etajului şi exprimate plastic în fațade cu învelitori distincte. Are şarpantǎ din lemn şi învelitoare din țiglǎ. Zidǎria este din cǎrǎmidǎ. Planşeele sunt din grinzi metalice şi bolți de cǎrǎmidǎ; fațada este din cǎrǎmidǎ aparentǎ şi decoratǎ cu acandramente din piatrǎ şi scǎri din piatrǎ. În sala centralǎ grinzile sunt din lemn cu decorații, iar tavanul din scândurǎ fǎțuitǎ din stejar. Construcția pǎstreazǎ şi astǎzi planul inițial fǎrǎ transformǎri şi adǎugiri.