Primul voievod înmormântat la Mănăstirea Dealu – Vladislav al II-lea – Domn al Țării Românești

M Dealu Vladimir II
VLADISLAV II – Domn al Ţǎrii Româneşti a murit pe 20 august 1456 și a fost primul voievod înmormântat la Mănăstirea Dealu.
În oct.-nov. 1448 participǎ la campania antiotomanǎ condusǎ de Ioan de Hunedoara încheiatǎ cu înfrângerea de la Kossovoploje, perioadǎ în care tronul a fost ocupat de Vlad Ţepeş, ca interpus al Imperiului Otoman. Sprijinit de domnul Moldovei, Vladislav II reocupǎ tronul. În politica externǎ reuşeşte sǎ conserve autonomia Ţǎrii Româneşti, statut asigurat prin tratatul pe trei ani încheiat între Ungaria şi Imperiul Otoman (20 nov. 1451), dar orienteazǎ politica economicǎ a țǎrii cǎtre cea de a doua putere, prin mǎsura monetarǎ de asimilare a ducatului muntean asprului turcesc. În replicǎ, Ioan de Huneadoara i-a confiscat feudele ardelene, Amlaşul şi Fǎgǎraşul, unde l-a adǎpostit pe Vlad Ţepeş, în calitate de pretendent la tronul Ţǎrii Româneşti. În toamna anului 1455 Ioan de Hunedoara pǎtrunde din nou în Ţara Româneascǎ de unde îi alungǎ pe turci. Pacea încheiatǎ cu Ioan de Hunedoara dupǎ aceastǎ datǎ a fost însǎ de scurtǎ duratǎ şi Vladislav II atacǎ S Transilvaniei, în regiunea Fǎgǎraşului unde se adǎpostea Vlad Ţepeş. Conform pietrei sale de mormânt, ar fi fost executat de Vlad Ţepeş.
Sursa: Encilopedia orașului Târgoviște